Willík

Willík je občanské sdružení, které vzniklo na podzim roku 2006 z iniciativy rodičů dětí s Williamsovým syndromem za podpory Kliniky dětské neurologie a Ústavu biologie a lékařské genetiky LF2.UK a FNM. Willík je tu, aby pomáhal dětem s Williamsovým syndromem, jejich rodičům a vlastně každému, koho se problematika tohoto onemocnění dotýká. Stanovy občanského sdružení jsou ke stažení zde.

Hlavním cílem je podporovat   integraci dětí i dospělých s Williamsovým syndromem do společnosti, hájit jejich práva  a speciální potřeby,  podporovat  jejich vzdělávání a zaměstnávání s ohledem k jejich postižení.Dále poskytnout rodinám dětí s Williamsovým syndromem  zázemí pro vzájemnou podporu a výměnu informací. Zvyšovat informovanost rodin  a pomáhat při  řešení  problémů specifických  pro Williamsův syndrom. Zvyšovat informovanost odborné i laické veřejnosti o problematice Williamsova syndromu.

Willík je otevřen každému, kdo má o problematiku Williamsova syndromu zájem.

Nový i nformační leták Willíka již v nové grafické podoběve formátu pdf si můžete stáhnout zde. Tisk letáku opět tiskárna Tria v Olbramovicích u Votic.

První leták Willíka si můžete stáhnout zde. Výrobu letáku podpořil Nadační fond J&T, grafická úprava a tisk letáku byla provedena tiskárnou Tria v Olbramovicích u Votic.

Na konci roku 2010 Willík vydal s podporou Ministerstva zdravotnictví ČR. Brožuru si můžete stáhnou zde. Tisk abyl proveden již tradičně tiskárnou Tria v Olbramovicích u Votic.


V roce 2011 vyšla brožura určená pedagogům, ke stažení zde.

Na stránkách Willíka najdete také výroční zprávy Willíka. Ta za rok 2012 je zde.

Willík vydává také od roku 2008 svůj občasník, kde se můžete dočíst spoustu užitečných informací o činnmosti Willíka a také něco o našich členech. Jednotlivá čísla ke stažení najdete zde : 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014.

Kontakt na občanské sdružení Willík:

sídlo: Drnovská 104/67
161 00 Praha 6 - Ruzyně
IČO:  270 40 623
č.ú.  35-7591810217/0100

MUDr. Lenka Neuschlová
e-mail: willik.tym@seznam.cz

webové stránky : http://willik.tym.cz/